Planlama: Müşteri ile işletme arasında bir köprüdür. Müşteri talimatlarına göre sipariş hazırlar ve termin bildirir.

Otomasyon: Kimyasal madde ve tuz otomasyonu; kimyasalların otomatik ölçüm ve dağıtımını yaparak, tam bir standardizasyon sağlamıştır.