Tüm aşamalardan sırasında kısmi kalite kontrolleri yapılarak paketlenmiş kumaş, müşteriye tesliminden önce kalite kontrol zincirinin son halkası olan "müşteri gözüyle kontrol" den sondajlama metoduyla geçirilir.

Şayet müşterinin istekleri ile uygunsuz bir durum varsa, kumaş şletmeye geri çevrilir.

ışletmemize gelen ve giden her kumaştan numune parça alınarak arşivlenmektedir.

Ayrıca test kumaşları ve müşteri apre numuneleri de arşivimizde altı ay süre ile saklanmakta ve tüm bunların kayıtlarıda bilgisayar ortamında tutulmaktadır.